Kvarnbyns handpappersbruk

Norra Forsåkersgatan 4, 431 63, Mölndal, Sweden

Kvarnbyn är ett industrihistoriskt område klassat som riksintresse inom kulturminnesvården. I Sverige startade det första handpappersbruket i mitten av femtonhundratalet vid Stockholms ström.

I Mölndals Kvarnby anlades det första bruket vid drygt hundra år senare, 1653. Sedan dess har det funnits sju-åtta handpappersbruk kring fallen. Papyrus, som lades ner 2006, var ett finpappersbruk med en över hundraårig historia i Kvarnbyn.

Kvarnbyns Handpappersbruk, som är en ideell förening, bildades 1996 som en historisk referens till Kvarnbyns långa pappershistoria.