Jennifer Torrence
%s1 / %s2

GAS FEST Atalante!

GAS-festivalen 2015 äger rum den 15-17 oktober 2015 i Göteborg och Trollhättan. Den 15 oktober inleds festivalen på Atalante i Göteborg. Årets tema utgår från mötet mellan den ”osynliga” musiken, skapad och klingande via högtalarmembran och kretskort och det fysiskt närvarande och akustiskt klingande instrumentet.

Kvällen på Atalante bjuder på konserter med den amerikanska slagverkaren Jennifer Torrence som kvällen till ära uruppför den Franske tonsättaren François Sarhans verk No say No way. Kvällen fortsätter med tyska duon Markus Mehr & Stefanie Sixt som presenterar Re-Directed, ett audiovisuellt verk som tar upp frågor som etik och rätten till privatliv i vårt moderna informationssamhälle. Kvällen på Atalante avslutas med den lettiske musikern Toms Aunins, vars musik rör sig i gränslandet mellan noise, elektroakustisk musik och drone. Läs mer om festivalen och boka dina biljetter på Atalantes hemsida.

tis, 2015-08-25 09:21